Otajstvo tišine

O kršćanine, stvore Božji! Kada ćeš naučiti biti u tišini? Kada ćeš svoga Boga slušati kroz tihi lahor šutnje i shvatiti da tako Boga možeš čuti? Kada ćeš poput Krista tražiti samoću i u samoći Bogu svome klicati? Kada ćeš kao Isus krenuti u tišinu i tamo u svom srcu gledati odsjaj Kristov?

Kada ćeš više vidjeti da Krist ne ostvaruje kontakt s Ocem samo kroz slavljenja, pjesme, klicanja ili plesanja, već se uzastopno povlači i odlazi u tišinu. Bog traži tišinu kako bi nam pristupio jer se Njegov glas, tako tih i blag, u buci i vrevi ne može čuti. Istina je da čovjek pjesmom može slaviti Boga, ali još je veća istina da Bog želi slaviti čovjeka. Bog želi govoriti, On Svojim govorom želi čovjeka ljubiti jer On ionako zna što je čovjeku potrebno i prije nego Ga čovjek možda kroz pjesmu nešto moli.

Zato kršćanine, dopusti Bogu da On tebi malo govori. Nemoj Mu samo ti govoriti, i ti Ga moliti već Mu dopusti da i On tebi ponešto kaže. A želiš li Ga čuti, otiđi u samoću i skrovitost, sjedni sam u crkvu ili svoju sobu i samo šuti i šuti te dopusti da tišina, tihi šapat Božje šutnje, tebi progovori. A onda, u Svetoj Euharistiji zajedno sa zajednicom vjernika reci svome Bogu hvala.
Tako ćeš Boga i drugima otkrivati.