Galerija

Gradnja crkve: temelji i prvi zidovi

Baraka

Pričest u garaži i  slikanje pred gradnjom

Prvi obredi u našoj crkvi u izgradnji

Posveta naše crkve