Posveta crkve

Posveta crkve bila je 15. svibnja 1983. Posvetio ju je blagopokojni kardinal Franjo Kuharić. Donosimo vam slike tog događaja.