Za nadu da je mir moguć

 13 A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Rim 15,13

papa1_m

Isuse ja vjerujem u tebe! … Spes contra spem (Nadom na nadu!) S Bogom ništa nije nemoguće! Posebno je moguć razgovor, koji može preobraziti mržnju u ljubav i rat u mir. Tako i naše molitve postaju postojane i iskrene: Isuse, ja vjerujem u te’!