Jednostavna molitva

Sv. Franjo i duga - simbol Božjeg mirasv_franjo

Gospodine, učini me
oruđem svoga mira.

Gdje je mržnja, da donosim ljubav.
Gdje je nepravda, da donosim praštanje.
Gdje je razdor, da donosim slogu.
Gdje je sumnja, da donosim vjeru.
Gdje je zabluda, da donosim istinu.
Gdje je očaj, da donosim nadu. 

Gdje je žalost, da budem radost.
Gdje je tama, da budem svjetlo.

(Pripisuje se sv. Franji Asiškom)