Korizma – milosno vrijeme svetosti i darovano mjesto Božje prisutnosti

EUHARISTIJSKO KLANJANJE I KATEHEZA ČETVRTKOM

Kapelica u prizemlju crkve Uzvišenja sv. Križa – Siget – Novi Zagreb

Ulaz: Drvena vrata s donje desne strane crkve.

Predvodi: fra Mate Bašić

“Vrijeme je da ponovno siromašni budemo.
Vrijeme je da se ponovno divimo okusu kruha,
da izdržimo na žarkome suncu,
da noć prekoračimo vedrinom
i pjevamo o žeđi košute.
I narod, ti ponizni ljudi,
da imaju nekoga tko ih sluša,
da molitve im uslišane budu.
I da ne pitamo ništa.” (D.M. Turoldo)

U evanđeljima se češće izvješćuje o datostima koje imaju upravo sadržan trenutak milosti. Govori se o velikoj Božjoj ponudi prepoznavanja znakova vremena i vježbanja u novom promišljanju. Tako u plaču nad Jeruzalemom Isus veli: “O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir!… Neće ostati u tebi ni kamena na kamenu, zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja” (Lk 16,42.44). U Ivanovu evanđelju divno odjekuje riječ upućena Samarijanki: “Dolazi, čas, sada je…” (Iv 4,23). Ni Pavao se ne umara govoreći: “Sad je vrijeme milosti, sad je vrijeme spasenja” (2Kor 6,2). Iskoristiti to prepoznato Božje vrijeme prisutnosti sva je životna mudrost. Za što je sada čas i vrijeme pitanje je oko kojeg se sve okreće. Je li sada vrijeme milosti baš za tebe? Je li sada vrijeme za tvoje posvećenje? Je li sada vrijeme za tvoje spasenje? Do odgovora možemo doći zajedno već ovog četvrtka kroz euharistijsko klanjanje i katehezu na Sigetu…