Ključ i brava…

Svaki čovjek zna da bravu unutar ključanice otvara poseban ključ. Svaka brava ima svoj ključ i svaki ključ ima svoju bravu. Bilo koji drugi pokušaj prodiranja u ključanicu ili nasilno otvaranje brave bez odgovarajućeg ključa u ljudskom se društvu naziva provala, bila ona zakonita ili nezakonita.

Poznato nam je da samo određen ključ može potpuno ispuniti bravu i time je učiniti funkcionalnom. Također je svima poznato da s ispravnim ključem funkcionalnost te brave biva ponovljivo. Prema tome, svaki je ključ rađen prema bravi ili pak svaka brava prema ključu.

Sada analogijom zamislimo da smo mi ljudi brave koje su izrađene po ključu koje nazivamo Bog, jer to nam svjedoči samo Pismo u kojem čitamo: »Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.« (Post 1,27)

Kada napokon prihvatimo ovu istinu da smo stvoreni od Boga, možemo sami sebi postaviti pitanja: »Tko može ispuniti mene čovjeka? Tko ili što može ispuniti moje srce?«

Na žalost, mnogi misle da ih razna svjetovna svjetlucanja, igre, slava, idoli, zabave, odnosi, ili tko zna što drugo može ispuniti, ispuniti do kraja i učiniti potpuno funkcionalnima. Ali kada pogledamo današnju situaciju društva, koje karakterizira sveopća depresija, postavlja se pitanje: »Tko to ili što to pokušava ispuniti današnjeg čovjeka?«

»Je li čovjek današnjice izgubio svoj ključ? Je li čovjek odbacio onaj jedini ključ koji otvara bravu njegova bića i ispunja do punine njegovo srce i pokušao ga zamijeniti raznim pogrešno kopiranim i falsificiranim ključevima kojima se ljudsko srce više ispražnjava nego li ispunjava?«

Da, čovječe. Odbacio si svoj ključ prema kojem je stvorena brava tvoga srca. Izgubio si ključ s kojim jedino možeš ispuniti svoje biće, jer ti si čovječe stvoren po tom ključu, ti si stvoren na sliku Božju i Bogu sličan. Zato postani svjestan čovječe i vrati se Bogu, jer samo s Bogom ti bivaš potpuno ispunjen, ti bivaš zdrav, ti bivaš miran i funkcionalan do kraja svojih granica, jer samo po Božjem ključu ti jesi Bogu sličan. Niti jedan drugi ključ ne može ispuniti tvoje srce, jer tvoje je srce stvoreno po Božjem Presvetom Srcu.

Stoga, čovječe, pronađi svoj ključ i vrati se Bogu. Otvori ladice svoga bića i pretresi sve prašnjave police, jer se podno sve te svjetovne prašine i nakupina nalazi taj divni ključ koji otvara sva vrata i ispunja svaki prostor tvoga srca radošću i mirom, da onda i ti možeš već sada živjeti u raju, u raju na zemlji.

Kada na kraju ispuniš svoje srce tim ključem koji se zove Bog, od radosti možeš kliktati: »Za Nebo si dušo stvorena i leti prema Nebu, u krilo Oca koji te za sebe stvorio.«

fra Mate Bašić