GOSPA FATIMSKA

2381753-piazza_sGospa Fatimska – je blažena Djevica Marija koja se časti u portugalskome gradiću Fatimi. Godine 1917. Marija se tu više puta ukazala djeci – Luciji, Franji i Jacinti. Pozvala ih je na molitvu i žrtvu za obraćenje grešnika i za mir u svijetu (to je vrijeme I. svjetskoga rata). Ukazanja su pratili i čudesni znaci. Franjo i Jacinta su umrli u dječjoj dobi, a papa Ivan Pavao II. ih je proglasio blaženima. Lucija je dugo živjela, a Gospa ju je poučavala kako proširiti pobožnost Bezgrješnoga Srca Marijina. Umrla je kao redovnica karmelićanka 2005. godine. Danas se Gospa Fatimska časti ne samo u Fatimi nego po cijelome svijetu.

Blažena Djevica Marija je krunici podarila takvo djelovanje da ne postoji nijedan materijalni ili osobni, obiteljski, društveni, duhovni, nacionalni ili međunarodni problem koji se putem nje i naše žrtve ne bi mogao riješiti.

Sestra Lucija iz Fatime