GLAVOSIJEK SVETOG IVANA KRSTITELJA

0b72e5e5-5ad9-41a6-bff6-84313605511eGlavosijek svetog Ivana Krstitelja – blagdan je kad se sjećamo mučeništva Isusova preteče i krstitelja. Umorstvo svetog Ivana naširoko opisuje sveti Marko u svom evanđelju (Mk 6, 12-29). Nakon što je izvršio svoje poslanje pripremajući izabrani narod za dolazak Mesije i kojeg je predstavio na Jordanu: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” (Iv 1, 29), dao ga je uhititi kralj Herod i pogubiti. Židovski povjesničar Josip Flavije o Ivanu daje ovo svjedočanstvo: “Herod je, naime, dao pogubiti toga Ivana, zvanog Krstitelj, jer je bio dobar čovjek i Židove poticao na nastojanje oko kreposti, zapovijedajući im da se među sobom vladaju pravedno a prema Bogu pobožno i tako se očiste”.

Dočuo Herod tetrarh sve što se događa te se nađe u nedoumici jer su neki govorili: “Ivan uskrsnu od mrtvih”; drugi: “Pojavio se Ilija”; treći opet: “Ustao je neki od drevnih proroka”. A Herod reče: “Ivanu ja odrubih glavu. Tko je onda ovaj o kom toliko čujem?” I tražio je priliku da ga vidi.  

Lk 9, 7-9