Arhiva kategorije: Sa svecem svakoga dana

SVETI ANDRIJA DUNG-LAC I DRUGOVI

vietnamski-muc48denici-2Sveti Andrija Dung-Lac i drugovi – vijetnamski mučenici. Kršćanstvo je u Vijetnam došlo u 18. stoljeću. I dok se ono počelo učvršćivati i širiti, započeli su progoni i mučeništva. Papa Ivan Pavao II. je u dva navrata proglasio svetim vijetnamske mučenike: 1988. i 1991. godine. Među njima je osam biskupa, pedesetak svećenika te šezdesetak laika. No, i bio je velik broj redovnika, napose dominikanaca koji su misionarili u Vijetnamu s velikim brojem braće. Otkako su komunisti preuzeli vlast u Sjevernom, a kasnije i u Južnom Vijetnamu, mnogi su kršćani katolici bili proganjani i mučeni. Vrijeme će reći što se zapravo u Crkvi u Vijetnamu događalo u tome razdoblju.

I vidjeh: gle, Jaganjac, stoji na gori Sionu, a s njime sto četrdeset i četiri tisuće – na čelima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova. I začujem s neba glas, kao šum voda mnogih i tutnjavu silna groma; glas taj koji začuh bijaše kao glas citraša što sviraju na citrama. Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred četriri bića i pred starješinama. Nitko ne mogaše naučiti te pjesme doli one sto četrdeset i četiri tisuće – otkupljeni sa zemlje. Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu; na ustima se njihovim laž ne nađe, neporočni su.

Otk 14, 1-5

SVETI KLEMENT RIMSKI

sveti_klement3Sveti Klement Rimski – je bio rimski biskup, papa, od 88. godine. Iz njegova pisma kršćanima Korinta se može zaključiti da je Klement bio Rimljanin židovskog porijekla. Bio je učenik apostola, uman i dobar kršćanin te je izabran za rimskog biskupa, četvrti je po redu: Petar, Lino, Anaklet, pa Klement. Za cara Trajana su ga uhitili, pa je zajedno s drugim kršćanima prognan na Krim na Crnom moru. Najprije je radio u kamenolomu, a potom je bačen u more sa sidrom oko vrata. U 4. stoljeću je sagrađena u Rimu bazilika njemu posvećena. Boraveći na Krimu, sveti Ćiril i Metod otkriše moći svetog Klementa Rimskog koje su ponijeli u Rim, pa su pohranjene u baziliku njemu posvećenoj. U njoj će biti sahranjen i sveti Ćiril. Njegova poslanica Korinćanima je bila tako cijenjena da su je neke Crkve ubrajale čak u kanon Svetog pisma.

Ovo je mudri čovjek koji sagradi kuću svoju na stijeni, i ne nađe se prijevara u ustima njegovim; jer Bog ga izabra sebi za svećenika. Evo velikog svećenika koji je Bogu ugodio i nađen je pravednim.

Božanski časoslov

SVETA CECILIJA

??????????Sveta Cecilija – zaštitnica je crkvene glazbe i glazbenika. Kao mnogi životi svetaca prvih kršćanskih stoljeća, tako i život svete Cecilije do nas je došao preko legendi. Po njima je naša svetica živjela u 3. stoljeću u Rimu. Uspjela je svoga supruga Valerijana raspoložiti te se i on krstio, a prihvatio je njenu odluku da žive u djevičanstvu. Otkrilo se da su kršćani, te su nakon mučenja pogubljeni, a s njima i Valerijanov brat Tiburcije. Legenda kaže da je za vrijeme vjenčanja, “dok su odzvanjali glazbeni instrumenti”, ona je “u srcu pjevala samo Gospodinu”, što je ljude Crkve potaklo da Ceciliju istaknu za zaštitnicu crkvene glazbe. Pokopana je u Kalistovim katakombama i to na počasnom mjestu, uz “kriptu papa”. To je znak da je bila vrlo cijenjena u kršćanskoj zajednici.

Djevica Cecilija vazda je u svom srcu nosila Kristovo evanđelje; ni danju ni noću nije prestajala o Bogu govoriti i njemu se moliti.

Božanski časoslov