BIBLIJSKA TRIBINA

SRIJEDA – 3. lipnja 2020.

„BIT ĆETE MI SVJEDOCI DO NA KRAJ SVIJETA“
DUHOVI – VRIJEME CRKVE
 DUHOVI – HRABROST SVJEDOČENJA
 CRKVA – DJELO DUHA SVETOGA
 DUH SVETI ŽIVOTVORAC
 DUH SVETI – NEPOZNATI BOG
 DUH BRANITELJ – DUH ISTINE
 DUH SVETI – PRISUTNOST ODSUTNOGA
 DUHOVI – RADOST I NADA!
„AKO ŽIVIMO PO DUHU, PO DUHU SE I RAVNAJMO“
„BIT ĆETE MI SVJEDOCI DO NA KRAJ SVIJETA“

Tribina započinje u 19,30
u prostoriji FRAME