Dnevni arhivi: 31. prosinca 2016

STATISTIKA ŽIVOTA I DJELOVANJA U ŽUPI UZVIŠENJA SV. KRIŽA

Za godinu Gospodnju 2016.

17877522-large

 

DJELOVANJE 2016 2015 RAZLIKA POSEBNO BROJ
KRŠTENI 217 201 +16 muških

ženskih

116

101

u kršćanskom braku

u građanskom braku izvan braka

140

54

23

starije djece

katekumena

iz naše župe

iz drugih župa

26

21

76

141

KRIZMANI 115 102 +13 osmi razredi

stariji

83

32

PRVOPRIČESNICI 106 65 +41
VJERONAUK osnovna škola

srednja škola

VJENČANI 88 66 +22 mješovita(kat+prav)

razl. vjere (kat+nekr.)

iz naše župe

iz drugih župa

1

9

33

55

GRAĐ. RASTAVLJENI
UMRLI 130 129 +1 muških

ženskih

56

74

sa sakramentima

bez sakramenata

nesretan slučaj

samoubojstvo

iz naše župe

iz drugih župa

35

95

0

1

129

1

POH. BOLESNICIMA 16 18 – 2
SVETE PRIČESTI 170000 171000 -1000
BLAG. OBITELJI 778 771 + 7
TEČAJ PR. ZA BRAK 619 845 -226
BROJ ŽUPLJANA Prema dostupnim podacima!                                      oko 10.000
ISTUPILI IZ CRKVE 0 0 0

OSVRT NA STATISTIKU

Za razliku od prošlih godina dade se primijetiti da je gotovo svako područje vjerničkog života u našoj župiove godine u plusu. Iako je razlika između krštenih i umrlih je veća u korist krštenih, kad se pogleda na broj krštenih iz naše župe i usporedimo ga s brojem umrlih iz naše župe, razlika je uistinu velika: čak – 53. Potrebno je i dalje promišljati što bismo mogli učiniti kako bi se zaustavio trend pada nataliteta.

Broj vjenčanih parova je znatno veći nego prošle godine, no ipak treba računati s time da samo jedna četvrtina vjenčanih parova u kojima je barem jedno od zaručnika iz naše župe.

Razlika između umrlih sa sakramentima i bez sakramenata je nešto smanjena, no i dalje vrlo velika, dvije trećinepokojnika umire bez sakramenata. Ne smijemo propustiti pozvati svećenika umirućemu. Ako živimo kršćanski, pobrinimo se dai umremo tako. Osobita je odgovornost na obitelji pokojnika. Usudim se reći da se na ovaj način poigravamo s ozbiljnim stvarima i vječnim životom onih koji su nam dragi. Svećenik donosi živoga Isusa Krista, utjehu i snagu Božju. Bolesnici i umirući vape upravo za time.Nastojmo brinuti za svoje bolesnike, kako bi se u trenutku naše smrti i uz nas našao netko tko će nam pozvati svećenika.

Ako još jednom pogledamo brojke koje se odnose samo na našu župu statistika izgleda ovako: krštenih 76, prošle godine 64: +12, vjenčanih 33, prošle godine 14: +19 :, umrlih 129, prošle godine 121: +8.

Duhovna događanja

Kao i uvijek ima lijepih i radosnih događaja koji su obilježili proteklu godinu.Nabrajamo ih kronološkim redom.

O Bogojavljenju, naši su nam crkveni zborovi priredili lijepi koncert i druženje, ugostili smo vokalni ansambl “Sakcinski” iz Ivanca. Dragi gosti su nam bili i pitomci Bogoslovnog sjemeništa s Kaptola, među kojima se nalazi i naš župljanin Hrvoje Maltarić, koji su nas nagradili lijepom i skladnom pjesmom te svjedočanstvima o svojim pozivima. Zajednica prof. Tomislava Ivančića Molitva i Riječ održala je prigodnu duhovnu obnovu.  U zbor ministranata primili smo osam novih članova, djeca su sudjelovala na zajedničkoj pobožnosti Križnog puta na Ksaveru, uključili smo se u inicijativu svetog Oca “24 sata za Gospodina”,  sudjelovali smo u akciji solidarnosti s vjernicima u Bosni i Hercegovini. Imali smo prilike čuti koncert Edmunda Andlera i Brune Phillipa na orguljama i klarinetu, hodočastili smo u katedralu i Dubravi k sv. Leopoldu Mandiću, sudjelovali na hodočašću mladih nadbiskupije u katedralu, Dječji zbor “Križići” sudjelovao je na “Zlatnoj harfi”. Prikupljali smo sredstva za pomoć katolicima u Ukrajini. Bili smo domaćini polaska i povratka vojnog hodočašća u Lurd, hodočastili smo na Trsat. Sudjelovali smo u ređenju i mladoj misi našeg fra Mate Bašića i ispratili ga na poslijediplomski studij u Rim. Prikupljanjem potpisa pomogli smo župi bl. Alojzija Stepinca u Trnjanskoj Savici oko dobivanja dozvola za izgradnje njihove crkve. Hodočastili smo u Mariju Bistricu. Svečano smo proslavili blagdan zaštitnika naše župe i crkve – Križevo, kako duhovnim programom u crkvi, tako i bratskim zajedništvom u holu. Vrijedno je spomenuti da je naš samostan bio domaćinom velike proslave 800 obljetnice Porcijunkulskog oprosta i 500. obljetnice diobe Prvog franjevačkog reda. Radosno smo proslavili svetkovinu našeg sv. oca Franje i blagoslovili novopostavljeni kip sv. Franje. Koncem rujna našem se bratstvu pridružio fra Marijan Vidović koji će u našoj zajednici obavljati svoj đakonski praktitkum. Članovi Franjevačke mladeži su položili i obnovili svoja obećanja. Ugostili smo novinara HKR-a Domagoja Pejića koji nam je predstavio svoju novu knjigu Dom pokraj Visle i film Karolu s ljubavlju o sv. Ivanu Pavlu II. Izabrali smo novi saziv Župnog pastoralnog vijeća.Naša mlada franjevačka braća u našoj su crkvi položila svoje doživotne zavjete. Upriličili smo blagoslov slika bl. Alojzija Stepinca, č. sl. B. Vendelina Vošnjaka i sl. B. Alekse Benigara, koje je za našu crkvu naslikao naš župljanin akad. slikar Ivan Rogina. Započela su zasjedanja II. Sinode naše nadbiskupije na kojima kao predstavnica naše župe sudjeluje dr. Biserka Baćani. Pred sam Božić naši su nam skauti donijeli Betlehemsko svjetlo.

         U redovitom pastoralnom djelovanju održavani su Tečajevi priprave za brak, katekumenat, vjeronaučni i drugi susreti djece, mladih i odraslih te biblijske tribine i tečajevi za liturgijske čitače. Osobito treba istaknuti rad župnoga Caritasa i njegovih volontera koji s puno ljubavi brinu za braću u potrebi. Franjevačka mladež je sudjelovala na Franjevačkom hodu. Gledajući na redovito okupljanje i djelovanje različitih zajednica i skupina, može se reći da je naša župaživa i aktivna.

Najdragocjenije što se u našoj župi zbiva jest ono najredovitije, što često zaboravimo spomenuti, a to veliki broj sudionika na svetim misama i to ne samo naših župljana, nego i vjernika iz šire okolice Zagreba. Treba spomenuti i veliki broj ispovijedi, kako iz župe, tako i iz okolice. Tu je euharistijsko klanjanje ponedjeljkom, molitveni susreti i pobožnosti, dva slavlja sakramenta bolesničkog pomazanja, djelovanje Franjevačkog svjetovnog Reda, Franjevačke mladeži, Molitvenog vijenca Kraljice obitelji, Pokreta krunice i drugih. Veliki doprinos ljepoti liturgije u našoj crkvi daju naši pjevači: Dječji zbor “Križići”, Zbor mladih, Band “Tobija”, Župni zbor i svi ostali koji radosno pjesmom slave Boga. Vrijedno je spomenuti i naše ministrante koji, malobrojni, nastoje odgovoriti svim potrebama liturgijskih slavlja u našoj crkvi. Tu su i izvanredni djelitelji svete pričesti, bez kojih nedjeljom i blagdanom uistinu ne bismo mogli.Što se tiče braće u samostanu, ove nas je godine napustio fra Mate Bašić koji se nalazi na poslijediplomskog studiju u Rimu, a pridružio nam se fra Marijan Vidović, koji svoju godinu đakonskog praktikuma ostvaruje u našoj župi. Svi ste ga već imali prilike upoznati i prepoznati ga u njegovu djelovanju.

Zahvaljujući fra Sandru, i ove su godine naša mrežna stranica i facebook profil redovito ažurirani i pružili mnoštvo obavijesti.

Pred nama je, za nas značajna proslava 50. obljetnice osnutka naše župe. Željeli bismo u jesen ovu obljetnicu višestruko proslaviti, pa najavljujemo različite duhovna, kulturna i znanstvena događanja.

Materijalna obnova

        Kao i prethodna, i ova je godina bila ekonomski teška i svi smo osjetili nedostatak sredstava, zahvaljujući isključivo vašim prilozima, uspjevamo podmiriti našeobveze prema Nadbiskupiji i Provinciji, redovito podmirujemo naše vrlo visoke troškove režija. Dobro je spomenuti da se u Republici Hrvatskoj svi samostani i crkve računaju kao industrijski potrošači te tako plaćaju režije po znatno većoj cijeni nego li kućanstva.

 • Učinjeno tijekom ove godine:
  • novo ozvučenje u crkvi
  • uređenje svetišta crkve
  • dovršetak uređenja stambenog dijela samostana
  • uređenje arhiva i početak sređivanja arhivske građe
  • rekonstrukcija centralnog grijanja u samostanu
  • rasvjeta u holu i hodnicima prizemlja
  • novi kip i slike u crkvi
 • planovi za iduću godinu
  • odvajanje cijelog objekta od toplane i rekonstrukcija kompletnog grijanja
  • uređenje stepeništa na ulazu u crkvu
  • novi kip sv. Antuna
  • slika sv. Ivana Pavla II.
  • uređenje sakristije
  • uređenje kuhinje i blagovaonice te popratnih prostorija
  • uređenje pjevaonice
  • početak izrade Projekta uređenja dvorišta: nadstrešnica za automobile i ulaz u samostan, popločenje i uređenje okoliša
 • dugoročni plan
  • izrada i postavljanje krstionice s likom sv. Ivana Krstitelja u predvorju crkve
  • uređenje dvorišta
  • uređenje trga ispred crkve
  • uređenje župne dvorane i kapelice
  • postavljanje solarnih panela za toplu vodu i struju

Sve učinjeno i planirano ne bi se moglo izvesti bez vaše svesrdne podrške na kojoj vam i ovom prilikom zahvaljujemo.

Na koncu, prije nego li zahvalimo Bogu, želimo reći hvala svim župnim suradnicima:našim časnim sestrama s. Ankici, s. Nataliji, s. Ivani i s. Rebeki, vjeroučiteljima, voditeljima pojedinih skupina, malim, mladim i odraslim pjevačima i čitačima, pričestiteljima, ministrantima, orguljašima i sviračima, voditeljima zborova, članovima ŽPV-a, djelatnicama župnog ureda i kioska i župne knjižnice, onima koji se brinu za urednost crkve i samostana, sakupljačima milostinje, onima koji su spremni u svakom trenutku priskočiti u pomoć i riješiti tehničke i bilo kakve druge poteškoće u kojima se nađemo.

Osobita hvala svima vama koji dolazite u ovu našu crkvu tražeći mir, radost, utjehu, susret sa živim Bogom i koji se tako nesebično ugrađujete u život i djelovanje naše župne zajednice. Vi ste smisao našeg postojanja i djelovanja na ovome mjestu. Hvala vam za sve što činite za našu samostansku zajednicu. Hvala za svaki vaš dar i prilog, kako u novcu, tako i u naravi. Bog vas obilno nagradio za vašu dobrotu i ljubav.

Mi franjevci zajedno s našim sestrama franjevkama želimo biti glasnici Božjeg milosrđa i proroci njegove ljubavi. U tome nećemo uspjeti bez vaše pomoći, pa vas molimo za molitvenu podršku, a osobito danas, na koncu ove godine, molimo vas i za oproštenje zbog svega onoga što nismo dobro učinili i za sve trenutke u kojima nismo bili dosljedni ili smo vas povrijedili i ražalostili.

Godina koja je pred nama je:

7215. od postanka svijeta, prema Rimskom martirologiju 

2769. od osnutka grada Rima

2017. od utjelovljenja Gospodnjeg,

923. od prvog spomena grada Zagreba i osnutka Zagrebačke biskupije 

808. od osnutka Reda manje braće,

798. od dolaska prvih franjevaca u Zagreb,

165. od uzdignuća Zagrebačke biskupije u nadbiskupiju,

117. od osnutka Hrvatske franjevačke provincije,

50. od osnutka župe Uzvišenja Sv. Križa,

34. od posvete crkve Sv. Križa,

4./5. pontifikata pape Franje.

         Hvala i slava dobrom Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetomu, koji blagoslivlja i uzdržava svaki naš posao i svako nastojanje oko dobra naše župne zajednice. Neka vam je svima sretna i blagoslovljena Nova 2017. godina Gospodnja.

TEBE BOGA HVALIMO!

Tebe Boga hvalimo, vjerno ispovijedamo,
vječnog Oca slavimo, složnim glasom pjevamo.
Na nebesih anđeli štuju te s arkanđelih.
Kerubini smjerno svi duboko se klanjaju,
Serafini složno ti jednoglasno pjevaju:
Svet, svet, svet je Gospod Bog, Kralj preslavni puka svog.
 1. Blagoslivljamo Oca i Sina sa svetim Duhom!
 2. Hvalimo i uzvisujmo ga do vijeka!

 

 1. Blagoslovljen si Gospodine na svodu nebeskom,

O I hvaljen i slavljen i uzvisivan do vijeka!

 

 1. Gospodine usliši molitvu moju!
 2. I vapaj moj k tebi da dođe!

 

 1. Gospodin s vama!
 2. I s duhom tvojim!

Pomolimo se:

Bože čijem milosrđu nema mjere i čije dobrote je beskrajno blago, premilostivome tvojem veličanstvu zahvaljujemo na udijeljenim darovima i molimo vazda tvoju blagost: ne ostavi onih kojima na njihove molbe daješ što prose, nego ih pripravi za buduću nagradu. Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

1. siječnja 2017.

1. siječnja 2017.

SVETA MARIJA BOGORODICA

 

Tijekom idućeg tjedna slavimo:

02. Ponedjeljak: sv. Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, biskupi i crkveni

naučitelji

03. Utorak: Presveto Ime Isusovo

04. Srijeda: sv. Anđela Folinjska, franjevačka trećoredica

05. Četvrtak: sv. Sinkletika, monahinja

06. Petak: BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA

07. Subota: sv. Karlo Secijski, franjevac

08. Nedjelja: KRŠTENJE GOSPODINOVO – Gospa od brze pomoći

 

 Prva je nedjelja u mjesecu, pa vašoj dobroti i molitvama preporučamo naše odgojne ustanove. Svoj prilog možete staviti u škrabicu kod izlaza iz crkve. Od srca hvala!

 

 U četvrtak, na uočnicu Bogojavljenja, uz večernju će svetu misu biti blagoslov vode i zajednički blagoslov obitelji.

 

 U petak, na Bogojavljenje svete su mise po nedjeljnom rasporedu u 8, 9, 10, 11:30 te 18:30 sati. Nakon večernje mise naši će crkveni zborovi u Župnoj dvorani održati za nas božićni koncert. Sve vas pozivamo na radosno sudjelovanje i zajedničko druženje nakon koncerta.

 

 Do četvrtka postoji prilika za blagoslov obitelji, pa koji želite, još uvijek možete na našem kiosku ispuniti prijavnicu i tako nas pozvati u svoj dom.

 

 U subotu Molitveni vijenac Kraljice obitelji ima svoj susret, a nakon večernje svete mise vas poziva na klanjanje za naše obitelji. Dođite!

 

 U nedjelju je 8. u mjesecu, pa će prije večernje svete mise u holu, pred likom BDM Blagoslovljene biti pobožnost i molitva za sve koji žele, a iz nekog razloga ne mogu imati djece.

 

 Još ovaj tjedan traje božićno vrijeme, pa vas pozivamo da češće i tijekom tjedna dođete u crkvu kako bismo radosno zajedno pjevali božićne pjesme i slavili novorođenoga Kralja.

 

 Na našem kiosku možete nabaviti nove brojeve tiska.