Mjesečni arhivi: veljača 2016.

SVETI OSVALD

OsvaldSveti Osvald – živio je u 10. stoljeću. Potječe iz danske plemićke obitelji, bio je nećak svetog Oda Kenterberijskog. Već kao mladić je bio kanonik, a potom i dekan prvostolnog kaptola u Winchesteru. Postao je benediktinac u Fleuryu (danas St. Benoit sur Loire, istočno od Orleansa u Francuskoj). 961. godine je postao biskup Worchestera (blizu Birminghama), a 972. nadbiskupom Yorka. Obnovio je monaški život u duhu opatije u Fleuryu, a napose se zauzeo za obnovu svoga klera. Umro je 29. veljače 992. godine. Grob mu se nalazi u crkvi svete Marije u Worchesteru.

Vi pak ne naučiste tako Krista, ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.                              Rim 12, 3.6

Primanje novih ministranata

Na treću korizmenu nedjelju u našoj župi u zbor ministranata primljeno je devetero djece. Svetu misu predvodio je fra Ratko. Svi novoprimljeni članovi prošli su pripravu. Nakon mise bilo je druženje roditelja i ministranata, kako onih “starih” tako i novoprimljenih.  Čestitamo, neka ih na tom putu prati potpora roditelja i Božji blagoslov.