Dnevni arhivi: 22. studenoga 2015

SVETA CECILIJA

??????????Sveta Cecilija – zaštitnica je crkvene glazbe i glazbenika. Kao mnogi životi svetaca prvih kršćanskih stoljeća, tako i život svete Cecilije do nas je došao preko legendi. Po njima je naša svetica živjela u 3. stoljeću u Rimu. Uspjela je svoga supruga Valerijana raspoložiti te se i on krstio, a prihvatio je njenu odluku da žive u djevičanstvu. Otkrilo se da su kršćani, te su nakon mučenja pogubljeni, a s njima i Valerijanov brat Tiburcije. Legenda kaže da je za vrijeme vjenčanja, “dok su odzvanjali glazbeni instrumenti”, ona je “u srcu pjevala samo Gospodinu”, što je ljude Crkve potaklo da Ceciliju istaknu za zaštitnicu crkvene glazbe. Pokopana je u Kalistovim katakombama i to na počasnom mjestu, uz “kriptu papa”. To je znak da je bila vrlo cijenjena u kršćanskoj zajednici.

Djevica Cecilija vazda je u svom srcu nosila Kristovo evanđelje; ni danju ni noću nije prestajala o Bogu govoriti i njemu se moliti.

Božanski časoslov