Dnevni arhivi: 9. studenoga 2015

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

2014-11-8_9_studenoga_posveta_lateranske_bazilikePosveta Lateranske bazilike – obljetnica je prve papinske bazilike koja je danas sjedište vikara Rimske nadbiskupije. Nakon Milanskog edikta cara Konstantina Velikog (313. godine), papa Miltijad (310.-314.) dobiva lateransku palaču i pokraj nje zemljište na kojem će početi graditi slavnu Lateransku baziliku Presvetog Spasitelja ili Svetog Ivana (i Krstitelja i Evanđeliste). Završit će je i posvetiti papa Silvestar I. (314.-335.). Od 12. stoljeća se počinje na zapadu slaviti spomen posvete ove bazilike koja je nazvana “glavom i majkom svih crkava Rima i svijeta”, a znak je ljubavi i jedinstva s Petrovom stolicom koja “predsjeda svekolikom skupu ljubavi” (sveti Ignacije A.). U njoj je održano pet lateranskih koncila, u njoj je boravio papa Inocent III. koji je svetom Franji usmeno potvrdio “oblik života” po Evanđelju. Lateranska bazilika je dograđivana tijekom povijesti, a današnji joj je izgled iz 16. stoljeća.

Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.

Ef 2, 19-22