Dnevni arhivi: 1. studenoga 2015

SVI SVETI

svi_svetiSvi Sveti – drevna je kršćanska svetkovina kojom se “jednom svetkovinom časte svi sveti”. Podrijetlo svetkovine Svih Svetih vidi se na Istoku u 4. stoljeću kada se u Antiohiji slavio blagdan svih svetih mučenika. U 7. stoljeću je pak u Rimu poganski hram Pantheon, posvećen svim bogovima, papa Bonifacije IV. pretvorio u crkvu svete Bogorodice i svih svetih mučenika. Papa Grgur IV. je ustalio  svetkovinu Svih Svetih na 1. studenoga. Ovo je blagdan povezanosti Crkve koju sačinjavaju kršćani na zemlji i sveti na nebu; to se naziva općinstvo svetih. Ujedno ovaj blagdan želi podsjetiti sve kršćane da su pozvani već sada na svetost, a u vječnosti će u zajedništvu svih svetih konačno i potpuno postati dionici Božje svetosti.

Tebe hvali slavni apostola zbor, tebe proroka dična četa, tebe mučenika svijetla vojska, tebi po svem svijetu jednolično kliču svi sveti i izabranici, o blaženo Trojstvo, jedan Bože.    

Božanski časoslov