Dnevni arhivi: 8. listopada 2015

SVETI ŠIMUN BOGOPRIMAC

sveti_starac_simunSveti Šimun Bogoprimac – onaj je pobožnik koji je dijete Isusa primio u naručje i o njemu prorokovao. Sveti Luka ga predstavlja: “Živio je tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu… I kad roditelji uniješe dijete Isusa… primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodine, po riječi svojoj u miru. Ta vidješe oči moje spasenje tvoje…” (Lk 2,25-35). Zato ga Božji puk prozva “Šimun Bogoprimac”. Predaja i pobožne legende kazuju kako su relikvije svetog Šimuna iz Palestine prenošene u Carigrad, a 1203. godine u naš Zadar te su smještene u crkvu svete Marije. Godine 1377. ugarsko-hrvatska kraljica Elizabeta dala je izraditi škrinju od pozlaćena srebra u kojoj se i danas čuvaju relikvije svetog Šimuna. Kažu povjesničari umjetnosti da je “Šimunova škrinja” najpoznatije djelo srednjovjekovnog zlatarstva.

“Sad otpuštaš slugu svojega Gospodaru, po riječi svojoj u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga Izraelskoga”.

Lk 2, 29-32