Dnevni arhivi: 19. rujna 2015

20. rujna 2015.

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. Andrija Kim i drugovi, korejski mučenici

Tijekom idućeg tjedna slavimo:
21. Ponedjeljak: Sv. Matej, apostol i evanđelist
22. Utorak: sv. Mauricije, vojnik, mučenik
23. Srijeda: sv. Pijo iz Pietrelcine, franjevac kapucin
24. Četvrtak: sv. Pacifik iz San Severina, franjevac
25. Petak: sv. Nikola von Flüe, pustinjak
26. Subota: sv. Kuzma i Damjan, liječnici, mučenici
27. Nedjelja: XXVI. KROZ GODINU – sv. Vinko Paulski, svećenik, utemeljitelj

Sutra u 20 sati u Župnoj dvorani započinje Tečaj priprave za brak na koji pozivamo sve zaručnike koji u skoro vrijeme namjeravaju sklopiti ženidbu.

U subotu su jesenske kvatre, dan kada cijela katolička Crkva moli i žrtvuje se za svećenička i redovnička zvanja kao i za duhovnu izgradnju naše mladeži. Pozivamo vas i toga dana na osobnu molitvu i svetu misu.

Vjeronauk priprave za prvopričesnike i krizmanike započet će u drugom tjednu listopada, a roditelje molimo da prema rasporedu koji im je dostavljen dođu u župni ured upisati svoju djecu.

Priprava odraslih za primanje sakramenata kršćanske inicijacije započinje 13. listopada u 19:30 i trajat će tijekom ove pastoralne godine sve do Uskrsa. Pozivamo sve zainteresirane da se u uredovno vrijeme župnog ureda dođu upisati. Oni koji su već kršteni, a žele primiti sakramente potvrde i euharistije trebaju priložiti Potvrdu o krštenju.

Danas članovi Franjevačkog svjetovnog reda u predvorju naše crkve prodaju kolače i krunice. Prihod je namijenjen pokrivanju troškova njihovog djelovanja. Od srca vam ih preporučamo!

Jednako tako, danas se našoj župi želi predstaviti inicijativa “40 dana za život” koja se zauzima protiv pobačaja. Zainteresirani se nakon svete mise mogu nekoliko trenutaka zadržati u kapeli u prizemlju. Od srca vam preporučamo ovu inicijativu.

Na našem kiosku možete nabaviti nove brojeve katoličkog tiska, kalendare za iduću godinu, kao i dobre knjige kršćanske tematike koje mogu poslužiti vašoj vjerničkoj izgradnji i rastu. Osobito preporučamo najnoviji Glas Koncila.

SVETI JANUARIJE

0januarijeSveti Januarije – zaštitnik je grada Napulja i čudotvorac. Živio je na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće. Bio je biskup u gradu Benventu. Odlučno se suprotstavio arijanskoj herezi pa su ga zbog toga napadali i progonili. Podnio je mučeništvo za vrijeme Dioklecijana 19. rujna 305. godine. Stara predaja govori da je za vrijeme mučenja jedna žena uspjela u posudicu uhvatiti nešto njegove krvi. Ta se krv čuva u katedrali u Napulju. I danas se ta krv vraća u tekuće stanje na prvu nedjelju svibnja, 19. rujna i 16. prosinca na molbu pobožnog puka. Među Napolitancima vlada uvjerenje da neće biti za njih dobro ako u ampulici krv ne prijeđe u tekuće stanje. I danas se događaju čudesa.

A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima, a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ. Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje: ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja; oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno – misleći da će tako otežati nevolju mojih okova. Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.

Fil 1, 12-18