Dnevni arhivi: 26. srpnja 2015

SVETI JOAKIM I ANA

sts-joachim-and-ann-001Sveti Joakim i Ana – su prema apokrifnim evanđeljima roditelji blažene Djevice Marije, odnosno djed i baka Isusovi. Živjeli su u svetome braku ali nisu imali djece. Mnogo su zbog toga trpjeli, a onda su u kasnijim godinama dobili djevojčicu kojoj nadjenuše ime Marija. Zahvalni Bogu predali su je još kao malu djevojčicu u hram. Štovanje svete Ane je u crkvi počelo već u prvim stoljećima kršćanstva, a Joakima u ovome našem vremenu. Sveta Ana je zaštitnica roditelja i onih koji žele imati djecu, pa je njoj u čast puno slika i kipova po katoličkim crkvama.

Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. Ali ovi bijahu ljudi pobožni, kojih se dobra djela ne zaboravljaju; u potomcima njihovim ostade bogata baština što je oni namriješe. Djeca im se vjerno drže zavjeta, i potomstvo njihovo, zbog njih; dovijeka njihova loza ostaje i ne briše se dika njihova; u miru počivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja; mudrost njihovu objavljuju puci, i slavu njihovu naviješta općina.

Sir 44, 1. 10-15