Dnevni arhivi: 4. travnja 2015

5. travnja 2015.

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – VAZAM
– Sv. Vinko Ferrerski, dominikanac –

Tijekom idućeg tjedna spominjemo se:
06. Ponedjeljak: VAZMENI PONEDJELJAK – sv. Celestin I., papa
07. Utorak: sv. Ivan Krstitelj de la Salle, utemeljitelj Reda školske braće
08. Srijeda: sv. Dionizije Korintski, biskup
09. Četvrtak: sv. Marija Kleofina, svjedokinja Isusove smrti i uskrsnuća
10. Petak: sv. Mihael de Sanctis, redovnik
11. Subota: sv. Stanislav, biskup i mučenik
12. Iduća je nedjelja II USKRSNA – BIJELA NEDJELJA – sv. Julije I., papa

Sutra na Vazmeni ponedjeljak svete su mise po nedjeljnom rasporedu u 8, 9, 10, 11:30 i 18:30 sati.

U iduću se nedjelju u 19 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održava Uskrs fest. Ulaznice možete nabaviti na našem kiosku u prizemlju.

Pozivamo vas da se uključite na sudjelovanje na 2. Nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 19. travnja na Trsatu. Ubilježiti se možete također na našem kiosku u prizemlju.

Zahvaljujemo svima vama koji ste svojim darom doprinijeli da naša crkva ovih svetih dana bude lijepo urešena i na izvanjski način pokaže svečano ozračje naših srdaca. Osobita hvala svima koji su žrtvovali svoje vrijeme i trud: časnim sestrama koje su crkvu okitile i uredile, Bruni, Dominiku, Nedjeljku, Veljku , Juri i Karlu koji su uređivali Božji grob, ministrantima i čitačima, apostolima, milostinjarima, pjevačima,: Župnom zboru, Zboru mladih, Dječjem zboru, kao i zborovima koji pjevaju na večernjoj misi, njihovim voditeljima, sviračima koji su skladnim pjevanjem zahtjevnih skladbi doprinijeli svečanosti liturgije ovih dana, dr. Biserki Baćani koja je vodila i pripremala naše katekumene, hvala svima vama koji ste molitvom i pjesmom ispunjali našu crkvu i sudjelovali u svetim obredima.

SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN USKRS!

VELIKA SUBOTA

velika subota 2013

Velika subota dan je šutnje, slika te šutnje je odsutnost euharistije, ozbiljnosti ogoljeni oltar. Vjernici posjećuju Božji grob i suočavaju se svojom stvarnošću i stvarnošću svijeta, snagom zla i grijeha koji imaju razornu snagu i samoga Boga „usmrtiti“. Prva je Crkva uskrsnu noć provodila u pjesmi i molitvi pridružujući katekumene Kristu raspetom i uskrslom.

Današnji obred Vazmenoga bdjenja sastoji se od službe svjetla s blagoslovom ognja i Vazmenim hvalospjevom; službe riječi sa sedam starozavjetnih i dva novozavjetna čitanja koja iznose ključne događaje povijesti spasenja; krsne službe s litanijama svih svetih, blagoslovom vode, krštenjem odraslih ili obnovom krsnih obećanja; euharistijske službe pod kojom novokršteni donose misne darove te prvi put blaguju Tijelo Kristovo.
Današnje bdijenje se slavi u večernjim satima kako bi se mogla uskrsna svijeća s trostrukim usklikom “Svjetlo Kristovo” unijeti u crkvu u trenutku kada je u crkvi potpuni mrak kako bi plamen Uskrsne svijeće rasvijetlio mračne sile i unio svjetlo u današnji svijet. To svjetlo nam simbolizira uskrslog Krista koji je za nas bio mučen, pokopan, a za nas je i uskrsnuo. Zato se čin bdijenja započinje na Veliku subotu kada padne noć, a mora završiti prije same zore.

Služba svjetla – u samoj crkvi ugašena su svjetla, a predsjedatelj pred crkvom blagoslivlja oganj kojim će biti zapaljena uskrsna svijeća. Možda bi ovdje bilo zgodno spomenuti simbolizam svijeće; svijeća je djevičanski plod pčela, i zato je prikladna da bude simbol Krista, Sina djevičanske Majke. U uskrsnu svijeću predvoditelj slavlja ucrtava križ te prvo i posljednje slovo . Nakon toga se svijeća pali od blagoslovljenog ognja i nosi kroz Crkvu s tri ‘postaje’; pri dnu crkve, u sredini i pred oltarom. Đakon ili onaj koji nosi svijeću podiže je i pjeva: “Svjetlo Kristovo”. To je epegzegetski genitiv i znači: “Svjetlo koje je sam Krist”. Na taj poklik vjernici odgovaraju: “Bogu hvala!” Nakon toga slijedi Vazmeni hvalospjev, čiju je ljepotu potrebno doživjeti slušanjem.

Služba riječi je dugačka zato što su vjernici u starini željeli dočekati zoru uskrsnog jutra razmatrajući “divna djela što ih je Gospodin Bog svome narodu od početka činio, vjeran svojoj riječi i obećanju” (Rimski misal), a samo krštenje dijelilo se u zoru i liturgija je završavala euharistijskom službom. Iz Staroga zavjeta imamo tri čitanja koja govore o značajnijim Božjim zahvatima u povijesti izraelskog naroda. Iza svakog čitanja celebrant moli molitvu koja je povezana s pročitanim. Nakon posljednjega Starozavjetnog čitanja slijedi Slava koja se nije pjevala u vremenu korizme. Slijedi čitanje Pavlove poslanice te evanđelje o otkriću praznog groba koje nam donosi Luka.

Krsna služba započinje blagoslovom vode kojem prethode Litanije svih svetih. Nakon blagoslova vode slijedi odricanje od grijeha, to jest od Sotone, te ispovijest vjere. Vodom će zatim biti kršteni odrasli katekumeni ili djeca koja će se krstiti u ovoj noći. Ako nema kandidata za krštenje, tada predvoditelj škropi sve prisutne vjernike u znak obnove krsnih obećanja koja su dali Bogu osobno ili su ih dali njihovi roditelji i kumovi.

Euharistijska služba  u Vazmenom bdjenju je vrhunac Kristove prisutnosti u ovoj noći nakon što smo ga doživjeli prisutnog u simbolu uskrsne svijeće, preko prisutnosti u riječi te u krštenju. Euharistija ostvaruje prisutnost Krista pod prilikama kruha i vina, koji je među nama prisutan u svakodnevnom životu kao Uskrsli, a posebno u svakom euharistijskom slavlju kada nam daje samog sebe za naše suobličenje njemu Proslavljenom.

SVETI IZIDOR SEVILJSKI    

250px-Isidor_von_SevillaSveti Izidor Seviljski (556.-636.) – sin je uglednoga časnika i visokog činovnika koji je bio u službi gotskoga kralja. Odgajao ga je stariji brat Leander koji je bio opat jednog samostana. Izidor je slijedio brata i postao redovnik, te opat. Napisao je djelo “Regula monachorum”. Bio je čovjek reda i revnitelj redovničke stege. U Sevilji je postao biskupom, a biskupovao je više od 30 godina. Bio je čovjek visoke izobrazbe te je ostavio nekoliko značajnih djela. Glavno mu je djelo “Etimologiae” koju smatraju prvom enciklopedijom u povijesti. Papa Inocent III. je svetog Izidora Seviljskoga proglasio crkvenim naučiteljem.

Molitva nas čisti, a čitanje poučava. Jedno je i drugo dobro, ako se može; ako se ne može, bolje je moliti nego čitati. Tko želi biti stalno s Bogom, mora često i moliti i čitati. Kad, naime, molimo, mi s Bogom razgovaramo, a kad čitamo, Bog s nama govori. Svaki je napredak plod čitanja i razmišljanja. Što ne znamo, čitanjem učimo, a što smo naučili, kroz razmaranje očuvamo. Jednu i drugu blagodat pruža čitanje Svetog Pisma.      

Iz knjige “Sententiae” svetog Izidora