14. lipnja 2014. – Posjet domu Sveta Ana

U subotu, 14. lipnja 2014. posjetili smo štićenike doma za starije i nemoćne Sveta Ana u Sopotu. Na početku smo sudjelovali na Svetoj misi koju smo animirali čitanjem i pjevanjem. Nakon Svete mise, druženje je nastavljeno u predvorju doma s pjesmom, gdje su i oni zajedno s nama zapjevali pjesme koje su znali.

Nakon pola sata pjevanja, odvojili smo se i svakome posvetili vremena za razgovor. Na licima tih ljudi mogla se vidjeti sreća… Pružena ruka, osmijeh, razgovor-male stvari koje, ne samo starijim osobama, već svima puno znače. I za onoga kome je osmijeh ili riječ upućena i za onoga koji je riječ ili osmijeh uputio. Nismo se stigli niti okrenuti, a već su proletila dva sata druženja s njima.
Pozdravljajući se, obećali smo da ćemo se opet vratiti. I hoćemo, vratiti ćemo se!
Mir i dobro!