Dvorani neba

Dvorani neba
proniješe glase narodom
Isus se rodi,
spasenje plodi porodom.

Betlem je mjesto
u kome čisto Djetešce
rodi se za nas
otkupi da nas, Janješce

Štalica prosta
bi njemu dosta prigodna;
o dobrog kralja
komu je štala ugodna!

Ej stvore mali
k betlemskoj štali sad hrli
Isusa dragog
ljubavlju žarkom prigrli.