Diva Mati

Bačka

Diva Mati ditešce u jaslicah povito
hoće da ga umiri, pivajuć mu govori:
O ružo i srce, slatki Isuse, slatki Isuse!

Kralju sviju kraljeva, spavaj, spavaj, lipši od zlata,
Spavaj, spavaj, biseru, dok si miran na svitu.
O ružo…

Višnjeg Oca janješce i majkino srdašce,
Spavaj tude nazimi med, dvimi živinami.
O ružo…