Dete milo o pol noći

Međimurje

Dete milo o pol noći rodilo se
Dete drago i rumeno, Jezuš lepo
ime njego, ovu noć se rodilo,
u samoći, v betlehemskoj štalici
koje v nebu je bilo.
na preoštroj slamici.