Čuj, Stvoritelju milostiv

1. Čuj, Stvoritelju milostiv,
naš plač i naše molitve
u posvećenom postu tom,
u korizmenom vremenu.

2. Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
poštedi, mi se kajemo,
proštenja milost molimo.

3. O mnogo, mnogo griješismo,
ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga Imena
izliječi bolne, Gospode.

4. Daj moć, da žudnje tjelesne
uzdržljivošću morimo,
da srca, grijeh odbacivši,
ne dadu paše strastima.

5. Udijeli, Trojstvo blaženo,
podari, Bože jedini,
da posti Tvojim vjernima
donesu plod obilati. Amen.