Braćo moja, radujmo se

Braćo moja, radujmo se,
Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu
Braćo moja, radujmo se,
Bog je tu, da, on je s nama tu.

Ne brinimo se tjeskobno
jer sami nismo mi
u molitvama s pjesmama
zahvaljujmo mu svi, da!

Braćo moja …

Da živimo u miru
i kad nas tišti zlo,
jer Bog nas uvijek prati
i svladat ćemo to, da!

Braćo moja …

Naš prijatelj nek bude Bog,
Bog Izraelov vijek,
On dat će da mir i ljubav
obuzme čitav svijet, da!