Bože moj, dopusti mi

1. Bože moj, dopusti mi, aleluja
mira Tvog da budem glas, aleluja.

2. Ima li mržnja bilo gdje, aleluja
daj da ljubav nosim tu, aleluja

3. Ima li sumnja bilo gdje, aleluja
daj da vjeru nosim tu, aleluja

4. Ima li očaj bilo gdje, aleluja
daj da nadu nosim tu, aleluja

5. Ima li žalost bilo gdje, aleluja
daj da radost budem tu, aleluja

6. Ima li tama bilo gdje, aleluja
daj da svjetlo budem tu, aleluja.