ANĐEL S NEBA

narodna – Prvić Luka

Anđel s neba k nam doliće, kajno sunce usrid lita.
Navješćuje nam veselje: Isusovo porođenje.
Isusove svete noći, Bog se rodi u ponoći.
U ponoći biše vrime, kaj najljuća srida zime.
Pokle anđel Divi reče, Odmah Sunce tad isteče.