Bog je moj spasitelj

Široki

Bog je moj spasitelj, njemu se utječem
u ruku njegovu ja svoju polažem
Puštam da vodi me, u vjeri slijedim ga,
od smrti vječne on mi dušu izbavlja.

Dovijeka hvalit ću ga.

Bog je razbio moj strah
i svjetlom odagnao moj mrak;
dovijeka hvalit ću ga,
da, dovijeka, dovijeka hvalit ću ga.

Duša mi bješe sva okovom sputana,
korak moj posta umoran i besciljan.
Al’ Bog me pogleda blag i milosrdan,
milošću svojom nov mi život darova.

Dovijeka hvalit ću ga.

Bog je razbio moj strah …