SVETI PETAR I PAVAO

875px-Greco,_El_-_Sts_Peter_and_PaulSveti Petar i Pavao – slave se jednim blagdanom da se označi njihova velika uloga u povijesti Crkve.

Sveti Petar – Šimun, sin Jonin i brat svetog Andrije apostola, ribar je iz Betsaide. Isus ga je pozvao u zbor apostola među kojima je uživao prvo mjesto. Evanđelja i Djela apostolska govore o Petru kao vodećoj ličnosti i neumornome navjestitelju Gospodina Isusa. Došao je prema predaji u Rim te postao prvim Rimskim biskupom. Umro je mučenički u vrijeme cara Nerona.

Sveti Pavao – je Savao iz Djela apostolskih kojeg je Gospodin pozvao na obraćenje, te mu povjerio naviještanje evanđelja među narodima. Pokršćanio je cijeli Mediteran utemeljujući mjesne crkve. U Rimu je podnio mučeništvo u vrijeme cara Nerona.

Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.               

2Pt 1, 16-18