SVETI MAURICIJE

maurusSveti Mauricije (lat. Maurus, njem. Moritz, franc. Maurice) – štuje se na njemačkom i francuskom jezičnom području, gdje se njegovo ime često daje djeci. Sveti Mauricije potječe iz egipatske pokrajine Tebe gdje je kršćanstvo rano uhvatilo korijene. Bio je rimski časnik, pripadao je tebanskoj legiji. Mauricijevi legionari bili su 285. godine poslani preko Alpa, u današnju Švicarsku, sa zadatkom da ondje naprave reda i da zaustave porast kršćanstva. Odbija carevu naredbu, te mu Mauricije izreče ove divne riječi: “Mi jesmo tvoji vojnici, ali smo i vojnici Kristovi. Od tebe dobivamo posao, od njega čistoću duše… Naše su ruke vojnika a ne mesara… Nosimo oružje ne da bismo napadali naše građane, već da bismo ih branili… Kršćani smo i nikada nećemo prolijevati krv naše braće”. Okrutni car ih je 287. godine sve dao pogubiti u mjestu koje se danas zove St. Moritz.

Mi pak mormo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu. Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista. Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

2Sol 2, 13-17