SVETI KONRAD PARZHAMSKI

sveti konradSveti Konrad Parzhamski (1818.-1894.) – rođen je u bavarskom selu Parzham 1818. godine u obitelji Birndorfer kao jedanaesto dijete kojem dadoše ime Ivan. Kao mladić se bavio poljodjelskim poslovima, a onda je u 31. godini života stupio u kapucinski red dobivši ime Konrad. U glasovitom bavarskom svetištu Majke Božje u Altötingu vrši 42 godine službu samostanskoga vratara. Bio je uslužan kako svojoj redovničkoj braći tako i hodočasnicima. Odlikovao se dubokom molitvom i pobožnošću prema euharistiji i blaženoj Djevici Mariji. Umro je u 76. godini života. Jedna njegova misao glasi: “Ništa mi nije zaprekom, uvijek sam sjedinjen s Bogom kojeg nadasve ljubim.”

Bila je volja Božja da ostavim sve što mi je drago i ugodno bilo; i njemu zahvaljujem što me pozvao u redovnički život, u kojem sam našao toliki mir i sreću, kao nikad u svijetu. A moj je način života uglavnom slijedeći: ljubiti i trpjeti, uvijek razmatrati o neizrecivoj ljubavi koju Bog iskazuje svojim najnižim stvorovima, njoj se klanjati i diviti.                      Iz Pisama svetog Konrada