SVETI KLEMENT RIMSKI

sveti_klement3Sveti Klement Rimski – je bio rimski biskup, papa, od 88. godine. Iz njegova pisma kršćanima Korinta se može zaključiti da je Klement bio Rimljanin židovskog porijekla. Bio je učenik apostola, uman i dobar kršćanin te je izabran za rimskog biskupa, četvrti je po redu: Petar, Lino, Anaklet, pa Klement. Za cara Trajana su ga uhitili, pa je zajedno s drugim kršćanima prognan na Krim na Crnom moru. Najprije je radio u kamenolomu, a potom je bačen u more sa sidrom oko vrata. U 4. stoljeću je sagrađena u Rimu bazilika njemu posvećena. Boraveći na Krimu, sveti Ćiril i Metod otkriše moći svetog Klementa Rimskog koje su ponijeli u Rim, pa su pohranjene u baziliku njemu posvećenoj. U njoj će biti sahranjen i sveti Ćiril. Njegova poslanica Korinćanima je bila tako cijenjena da su je neke Crkve ubrajale čak u kanon Svetog pisma.

Ovo je mudri čovjek koji sagradi kuću svoju na stijeni, i ne nađe se prijevara u ustima njegovim; jer Bog ga izabra sebi za svećenika. Evo velikog svećenika koji je Bogu ugodio i nađen je pravednim.

Božanski časoslov