SVETI KAJETAN

San-Gaetano-ThieneSveti Kajetaan (1480.-1547.) – rodio se 1480. godine u Vicenzi, punim imenom Gaetano da Thiene. Studij obaju prava je završio u Padovi ali se usmjerio prema duhovničkom staležu te je primio tonzuru. Odlazi u Rim gdje preuzima službu apostolskog protonotara. Za svećenika je zaređen 1516. godine. Vratio se u rodnu Vicenzu, a potom djeluje u Veneciji. Bio je pogođen lošim stanjem kršćanskog života u gradu te je počeo razmišljati o osnutku elitne skupine svećenika. Ponovo odlazi u Rim te osnuje zajednicu regularnih klerika koji se prozvaše teatinci. Sveti Kajetan je duhovni život definirao kao “pravu i neprocjenjivu radost po kojoj se čovjek kršćanin u svemu dušom i tijelom suobličuje Isusu Kristu”. Zajednica se širi na gradove Veneciju, Veronu i Napulj. Kajetan je umro u Napulju 1547. godine.

Ja sam grešnik i smatram se malenim, ali se utječem odličnim Božjim slugama da bi za te molili blagoslovljenoga Krista i njegovu Majku. Ipak ne zaboravi da te svi sveci ne mogu učiniti Kristu dragom koliko ti sama. To je tvoj zadatak. Ako želiš da te Krist ljubi i da ti pritječe u pomoć, ljubi ti njega i tako usmjeri svoju volju da mu se uvijek sviđaš. Ne dolazi u sumnju da on neće biti uvijek uza te u svim tvojim potrebama, pa makar te ostavili svi sveci i stvorenja.

Iz Pisama svetog Kajetana