SVETI JAKOV MARKIJSKI

2014-11-27_28_studeni_sveti_jakov_markijski_ofm_svecenik(4)Sveti Jakov Markijski (1394.-1476.) – rođen je u talijanskoj pokrajini Marche, u mjestu Monte Prandone. U Perugi je studirao pravo gdje se mogao susresti sa svetim Ivanom Kapistranskim. Stupio je u Red Manje braće 1416. godine. Novicijat je proveo u asiškim Carcerima, a svršivši studij teologije zaređen je za svećenika. Pokazao se kao vrstan propovjednik pa je neumorno obilazio talijanske krajeve propovijedajući. S vremenom se proširilo područje njegovog djelovanja pa djeluje i u našim krajevima: u Dalmaciji, Bosni, Slavoniji i Srijemu. Pomaže svetom Ivanu Kapistranskom u obrani Beograda 1456. godine u borbi s Turcima. Pape su mu povjerile službe apostolskog nuncija i generalnog inkvizitora. Promicao je obnovu Reda Manje braće u vjernijem življenju duha svetog Franje. Umro je u Napulju 1476. godine, a grob mu se nalazi u crkvi svete Marije Nove.

Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni!

2Tim 4, 1-5