SVETI IZIDOR SEVILJSKI    

250px-Isidor_von_SevillaSveti Izidor Seviljski (556.-636.) – sin je uglednoga časnika i visokog činovnika koji je bio u službi gotskoga kralja. Odgajao ga je stariji brat Leander koji je bio opat jednog samostana. Izidor je slijedio brata i postao redovnik, te opat. Napisao je djelo “Regula monachorum”. Bio je čovjek reda i revnitelj redovničke stege. U Sevilji je postao biskupom, a biskupovao je više od 30 godina. Bio je čovjek visoke izobrazbe te je ostavio nekoliko značajnih djela. Glavno mu je djelo “Etimologiae” koju smatraju prvom enciklopedijom u povijesti. Papa Inocent III. je svetog Izidora Seviljskoga proglasio crkvenim naučiteljem.

Molitva nas čisti, a čitanje poučava. Jedno je i drugo dobro, ako se može; ako se ne može, bolje je moliti nego čitati. Tko želi biti stalno s Bogom, mora često i moliti i čitati. Kad, naime, molimo, mi s Bogom razgovaramo, a kad čitamo, Bog s nama govori. Svaki je napredak plod čitanja i razmišljanja. Što ne znamo, čitanjem učimo, a što smo naučili, kroz razmaranje očuvamo. Jednu i drugu blagodat pruža čitanje Svetog Pisma.      

Iz knjige “Sententiae” svetog Izidora