SVETI IVAN JOSIP OD KRIŽA

san-giovan-giuseppe-della-croceSveti Ivan Josip od Križa (1654.-1734.) Krsno mu je ime Karlo Gaetano. Rođen je na otoku Ischii, nedaleko Napulja, na Veliku Gospu 1654. godine. Stupio je u  ogranak Reda Manje braće – diskalceata (bosonogih) odlučivši se za novo ime – Ivan Josip od Križa. Bio je jaka duhovna osoba pa je vršio službu magistra novaka 15 godina, a bio je i provincijalni ministar. Bio je duhovni vođa i savjetnik mnogih uglednih ljudi svijeta i Crkve. Odlikovao se karizmatskim darovima proricanjem budućnosti, otkrivanjem tajni ljudskoga srca, čudesima (uskrisio je maloga markiza Januarija Spada) i dr. Umro je u Napulju gdje mu i danas dolaze na grob. Svetim je proglašen 1839. godine zajedno sa Alfonsom Liguoriem i Franjom de Geronimom. Umro je od moždanoga udara pa je postao zagovornikom od te bolesti.

Različiti su dari, a isti duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist….                 1 Kor 12, 4sl.