SVETI ENGELBERT

sveti_engelbert4Sveti Engelbert – rodio se 1185. godine kao sin grofa Engelberta von Berga. Od djetinjstva je određen za duhovnu službu. Postao je kanonik, a 1198. godine prepošt svetog Jurja u Kölnu. Posvećen je za kölnskog nadbiskupa 1217. godine. Bila su to teška vremena, puna burnih događanja, sporova i borbi. Nadbiskup se stavio na stranu siromašnih, nemoćnih i ugroženih koje je štitio od nasilja i samovolje plemstva. Time se zamjerio vlastitoj rodbini koja ga mučki ubije 7. studenoga 1225. godine. Njegove se relikvije čuvaju u kölnskoj katedrali i u katedrali u Altenbergu. Sveti Engelbert je zaštitnik svih koji nose hrvatsko ime Anđelko, a doslovno znači “slavan kao anđeo”.

Tko god vjeruje: “Isus je Krist”, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?

1Iv 5, 1-5