SVETI EGIDIJE

w000shSveti Egidije – ime mu potječe iz grčkoga jezika, pa neki drže da i sam Egidije potječe iz Grčke, odnosno Atene. Hodočasteći preko Rima stigao je u južnu Galiju gdje je u okolici Nimesa 680. godine izgradio samostan uz pomoć vizigotskoga kralja koji je kasnije nazvan “Saint Gilles” – “Sveti Egidije”. U tom je samostanu i umro 725. godine. Grob mu je privlačio mnoge hodočasnike koji su išli prema Compostelli. Štovanje mu se jako proširilo, a relikvije mu se čuvaju u Toulousu. Njemu u čast su podignute brojne crkve, jedna i u Parizu. Ubraja se među najštovanije svece u Francuskoj. Svetog Egidija ubrajaju među četrnaest pomoćnika u bolesti i pošasti.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova! Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova čudesa!

Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Gospodina! Tražite Gospodina i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!

Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici! On je Gospodin, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!           

Ps 105, 1-7