SVETI ĆIRIL JERUZALEMSKI

sveti_ciril_jeruzalemskiSveti Ćiril Jeruzalemski je rođen u Jeruzalemu između 313. i 315. godine, stekao je dobar odgoj i izobrazbu. U 30. godini je zaređen za svećenika i otada održava svoje glasovite kateheze. 348. godine postaje jeruzalemskim biskupom. Bori se protiv arijevstva pa je tri puta bio prognan. Nakon konačnog povratka u Jeruzalem posvećuje se obnovi Crkve. Ćiril je sudjelovao na Drugom Carigradskom saboru 381. godine. Umro je 386. godine.

Kod učenja i ispovijedanja vjere prihvati i čuvaj samo onu vjeru koju ti sada predaje Crkva, a koja je potvrđena u cijelom Svetom pismu. Budući da svi ne mogu čitati Sveto pismo, jer su neki neuki, drugi su prezaposleni pa su spriječeni da ga upoznaju, pa da duša ne bi propala zbog neznanja, u samo nekoliko redaka “Vjerovanja” imamo sav poklad vjere.                   Iz Kateheza svetog Ćirila Jeruzalemskog