SVETI CELESTIN I.

sveti_celestin_i6Sveti Celestin I., papa – jedno je vrijeme živio u Milanu i poznavao se sa svetim Ambrozijem. Bio je đakon pape Inocenta I., vrlo poštovan i cijenjen, te je 422. godine izabran jednodušno za papu. Prijateljevao je sa svetim Augustinom i s njime se dopisivao. Osudio je pelagijanizam. Za njegovog pontifikata održan je Efeški koncil 431. godine na kojem je Marija proglašena Bogorodicom. Promicao je misije pa je u Irsku poslao brata Paladija. Sveti Celestin je bio aktivni i energični papa. Umro je 27. srpnja 432. godine te se spominje toga dana u martirologiju. Papa Pascal I. je 6. travnja 817. godine prenio njegovo tijelo u crkvu svete Praksede u Rimu, gdje se časte njegove relikvije. Dio njegovih relikvija se časti u katedrali u Mantovi te u crkvi svetog Stjepana u Bologni.

Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!                           Rim 12, 9-13