SVETA MONIKA

stmonica1Sveta Monika (332.-387.) – majka je svetog Augustina. Rodila se u Tagasti u sjevernoj Africi. Njezin je život prikazao sveti Augustin u svojim “Ispovijestima” Bila je udana za poganina Patricija, muža dobra srca ali nagle ćudi. Svojom je razboritošću očuvala svoju obitelj u skladu. Mnogo se molila za svoje, napose da postanu kršćani. Na njezin poticaj joj se najprije krstio muž, a potom i djeca: sinovi Augustin i Navigije te kćer Perpetua. Pošla je za Augustinom u Milano gdje je sudjelovala 387. godine na njegovu krštenju koje je obavio sveti Ambrozije. Na povratku kući umrla je u Ostiji, te se u radosti preselila u vječnost ostavivši sve svoje kao kršćane.

Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: “Ne plači!” Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: “Mladiću, kažem ti, ustani!” I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: “Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!” I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.

Lk 7, 11-17