SVETA MARGARETA MARIJA ALACOQUE

sv_Margareta_01Sveta Margareta Marija Alacoque (1647.-1690.), promicateljica je pobožnosti prema Presvetome Srcu Isusovu. Rodila se 1647. godine, odgajana je kao djevojčica kod sestara klarisa. Oboljela je, pa je dugo živjela u obiteljskom ozračju. U 24. godini života je stupila u samostan sestara od Pohođenja u Paray – le – Monialu. Sestre su je cijenile te je vršila i službu učiteljice novakinja. Umrla je u 43. godini života 1690. godine. Za Katoličku Crkvu je sveta Margareta značajna kao promicateljica štovanja Presvetog Srca Isusova. Naime, doživljavala je mnoga viđenja Gospodina koji ju je učio pobožnosti prema njegovu Presvetom Srcu, a pritom je od nje tražio da tu pobožnost širi. Kao osobiti izraz ljubavi prema Srcu Isusovu jest pobožnost devet prvih petaka, te sveta ura klanjanja i sveta pričest. U tome joj je pomogao njezin ispovjednik sveti Klaudije La Colombiere. Crkva je prihvatila pobožnost prema Presvetom Srcu i danas je njeguju mnogi pobožnici diljem Crkve katoličke.

Nadasve pak čuvajte mir srca. On nadmašuje sva blaga. Da bismo ga očuvali, nema ničega korisnijega od odricanja od vlastite volje i stavljanja volje Božanskoga srca namjesto naše. Tako ona za nas čini što god pridonosi njezinoj slavi. Podložimo joj se i potpuno se pouzdajmo u nju s veseljem.

Sveta Margareta Marija Alacoque