SV. VERIDIJANA DI CASTELFIORENTINO

S.Verdiana,_Museo_di_Santa_VerdianaSveta Veridijana di Castelfiorentino (1182.-1242.) – djevica, rekluza, franjevačka trećoredica. Rođena je u Toskani u istoj godini kada i sveti Franjo – 1182. Živjela je pobožno pa su je smatrali pravom malom sveticom. Pošla je u Compostelu na grob svetog Jakova Starijeg kamo su kršćanski vjernici u srednjemu vijeku hodočastili. Godine 1221. pohodila je svetog Franju koji joj je dao “trećoredski pasac”. Potom se odlučila živjeti kao rekluza te se dala zatvoriti u “ćelijicu”, te je živjela na glasu svetosti te su je štovali nazivajući je “Beata” (Blažena).

Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim… Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.              Ef 6, 10-13