SV. IVAN KENTSKI

Jan_KantySveti Ivan Kentski (1390.-1473.) – U gradu Kentyju u obitelji pobožnih i časnih supružnika Stanislava i Ane rodio se 1390. godine dječak Ivan. Od mladosti se odlikovao lijepim i pobožnim ponašanjem. Postao je svećenik, živi intenzivnim duhovnim životom. Zauzeto vodi župu, drži izvrsne propovijedi, ali mnogo moli te studira. Jedno je vrijeme bio profesor na krakowskoj visokoj teološkoj školi. Više puta hodočasti u Rim, te sve više njeguje pokornički život. Umro je u Krakowu 1473. godine, a grob mu se nalazi u sveučilišnoj crkvi sv. Ane. Svetim je proglašen 1767. godine, jedan je od najštovanijih svetaca u Poljskoj i Litvi.

A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista.       1Tim 6, 11-14