Sve iz ljubavi

Ako šutiš – šuti iz ljubavi;ljubav

ako govoriš – govori iz ljubavi;

ako opominješ – opominji iz ljubavi;

ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.

sv. Augustin