Riječi mudrosti

mtereza_rijeci

Ljudi su katkad neuračunljivi, nelogični i sebični; Ipak im oprosti!

Kad si brižan, ljudi te mogu optužiti da imaš sebične motive; Ipak, budi brižan!

Ako si uspješan steći ćeš i lažne prijatelje i istinske neprijatelje; Ipak, i dalje budi uspješan!

Ako si iskren i prostodušan, ljudi će te pokušati prevariti; Ipak, budi iskren i prostodušan!

Ono što ti izgrađuješ godinama netko može porušiti u trenutku Ipak, gradi!

Ako si spokojan, miran i sretan, ljudi mogu biti ljubomorni Ipak, budi sretan!

Dobro koje učiniš danas, ljudi će zaboraviti sutra; Ipak, čini dobro!

Daj svijetu najbolje što imaš, vjerovatno neće nikada biti dovoljno; Ipak, daj svijetu najbolje što znaš i imaš!

Ako pogledaš bolje, na kraju Ipak je sve to između tebe i Boga Nikad nije ni bilo između tebe i njih!

bl. Majka Tereza