Odgovori

Na sve negacije koje izreknemo kroz život, Bog ima pozitvne odgovore:

Mi kažemo: “To je nemoguće”                  ruke
Bog kaže: “Sve je moguće” (Lk 18,27)

Mi kažemo: “Preumoran/a sam”
Bog kaže “Ja ću vas okrijepiti” (Mt 11,28-20)

Mi kažemo: “Nitko me ne voli”
Bog kaže: “Ja te volim” (Iv 3,16 i Iv 13,34)

Mi kažemo: “Ne mogu dalje”
Bog kaže: “Moja milost je dovoljna” (2Kor 12,9 i PS 91,15)

Mi kažemo: “Ovo ne mogu odgonetnuti”
Bog kaže: “Ja ću ispraviti tvoje staze” (Izr 3,5-6)

Mi kažemo: “Ja to ne mogu”
Bog kaže: “Ti možeš sve učiniti …” (Fil 4,13)

Mi kažemo: “Nisam sposoban”
Bog kaže: “Ja sam sposoban” (2Kor 9,8)

Mi kažemo: “… nije vrijedno”
Bog kaže: “Bit će vrijedno” (Rim 8,28)

Mi kažemo: “Ne mogu si oprostiti”
Bog kaže: “Ja ti opraštam” (1Iv 1,9 i Rim 8,1)

Mi kažemo: “Nisam sposoban/a”
Bog kaže: “Ja ću ti ispuniti svaku tvoju potrebu” (Fil 4,19)

Mi kažemo: “Bojim se”
Bog kaže: “Ja ti nisam dao duh bojažljivosti” (2Tim 1,7)

Mi kažemo: “Uvijek sam zabrinut/a i frustrirana/a”
Bog kaže: “Sve svoje brige bacite na mene” (1Pt 5,7)

Mi kažemo: “Nemam dovoljno vjere”
Bog kaže: “Svakom sam dao mjeru vjere” (Rim 12,3)

Mi kažemo: “Nisam dovoljno pametan/a”
Bog kaže: “Ja ti dajem mudrost” (1Kor 1,30)


Mi kažemo: “Usamljen/a sam”
Bog kaže: “Sigurno te neću ostaviti; nipošto te neću napustiti” (Heb 13:5)