Nađeni Bog

Bog

Ne traži Boga mišlju; u praznini
u kojoj se mis’o, tamna sjenka, gubi.
Uza te Bog je, uvijek u blizini
U stvarima oko tebe, u zvuku i muku.

Bog ti je uvijek najbliži od svega:
Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba;
Bog ti se smješi iz jednog dragog lica i plaši te iz svake stvari: nema tajne.

Ne pružaj mis’o u praznu daljinu.
Uza te Bog je. Otvori sva čula:
Na tebe svjetlost s ljetnog neba pljušti
Bog oko tebe sja treperi, miriše i šušti.

ANTUN BRANKO ŠIMIĆ