SVETA AGATA

sveta_agataSveta Agata – potječe iz imućne sicilijanske obitelji, živi u Kataniji na Siciliji u 3. stoljeću. Došla je na glas po svojoj ljepoti ali i čestitosti, te predanosti Spasitelju Isusu kojem se posvetila. Upravitelj Sicilije Kvintijan u nju se zagledao, no ona ga je odbila. Okrutno ju je mučio te joj je odrezao dojke i bacio ih u vatru, a na koncu ju je pogubio oko 250. godine. Stoga joj se žene utječu u bolovima na grudima, osobito rodilje kad nemaju mlijeka za novorođenčad. Njezino se ime nalazi u Rimskom kanonu.

Agata je sva radosna i ponosna išla u tamnicu kao da je na gozbu pozvana i svoju je smrtnu muku molitvom Gospodinu preporučivala.                               Božanski časoslov